Fətəli Xan Xoyski küç., bina 41, Gənclik metrosu, Bakı/AZƏRBAYCAN   +994 12 310 22 94 @cfex.az
Ölkə:
100g-dək
1.55 USD (2.635 AZN)
100q-dan 200q-dək
2.7 USD (4.59AZN )
200q-dan 500q-dək
3.7 USD (6.29AZN)
500q-dan 750q-dək
4.2 USD (7.14 AZN)
750q-dan 1kq-dək
5.5 USD (9.35AZN)
1kq-dan yuxarı, hər kq üçün
4.7 USD(7.99AZN)
Filialdan endirimli gəl al tarifi
100g-dək
1.2 USD (2.04AZN)
100q-dan 200q-dək
2.5 USD (4.25AZN)
200q-dan 500q-dək
3.5 USD (5.95AZN)
500q-dan 750q-dək
4 USD (6.8 AZN)
750q-dan 1kq-dək
5 USD (8.5AZN)
1kq-dan yuxarı, hər kq üçün
4.2 USD (7.14AZN)
docx file PDF